U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Inhoudsopgave                                                                                           < Previous page        Next page >

Inhoudsopgave van het  Basisboek Duurzame Ontwikkeling, editie 2025.

Deel 1: Duurzame ontwikkeling, de ontdekkingsreis van de eenentwintigste eeuw

1.    Het Avontuur:  Nieuwe paradigma’s

1.1.    Deel 1:  Anders leren denken
1.2.    Deel 2:  Uitzoomen naar het grote geheel
1.3.    Deel 3:  Inzoomen op de drie P’s
1.4.    Deel 4:  Uitzoomen naar het Antropoceen

2.    De Complexiteit:  People, Planet en Profit

2.1.    Alles is met alles verbonden
2.2.    Twee dimensies:  Plaats en Tijd
2.3.    Complexiteit
2.4.    De Tragedie van de Meent

3.    De Urgentie:  De klimaatverandering is begonnen

3.1.    Het probleem
3.2.    Huidige en voorzienbare gevolgen
3.3.    Kantelpunten:  Onberekenbare gevolgen
3.4.    SDG 13:  Klimaatactie

Deel 2: Uitzoomen naar de wereldwijde samenleving

4.    Nu, straks en later:  Denken vanuit toekomstbeelden

4.1.    Groeimodellen
4.2.    Scenario’s
4.3.    Dromen en idealen
4.4.    Verantwoordelijkheid

5.    Hier, daar en ver weg:  Wereldwijde vervlechting

5.1.    Het ontstaan van de huidige wereld
5.2.    Alles wordt groter
5.3.    De krimpende mens
5.4.    Verantwoordelijkheid

6.    Agenda 2030:  Wereldwijde doelen

6.1.    De zeventien Sustainable Development Goals
6.2.    De SDG’s:  Betrouwbaarheid en validiteit
6.3.    SDG 17:  Oprechte betrokkenheid
6.4.    De waarde van de SDG’s

7.    Agenda 2100:  Wereldwijde transities

7.1.    Verbeteringen, innovaties, transities
7.2.    Mitigatie:  De energietransitie in Europa
7.3.    Adaptatie:  Drijvende steden
7.4.    Transitiemanagement

Deel 3: Inzoomen op Planet, Profit, People

8.    Planet:  Leven met de natuur

8.1.    De Zesde Extinctie
8.2.    SDG 15:  De Agenda voor Natuurherstel
8.3.    SDG 2:  Duurzame landbouw en voedselvoorziening
8.4.    SDG 14:  Water, visserij en aquacultuur

9.    Profit:  Duurzaam ondernemen

9.1.    SDG 9:  Circulaire economie, echte prijzen
9.2.    SDG 12:  Waarde, winst
9.3.    SDG 8:  Economische groei, dematerialisatie
9.4.    SDG 12:  ESG, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

10.    People:  Een volwaardig bestaan

10.1.    SDG 5 en 11:  Emancipatie, empowerment, veerkracht
10.2.    SDG 1-7:  Multidimensionale armoede
10.3.    SDG 10:  Ongelijkheid
10.4.    SDG 17:  Het sociaal contract

Deel 4: Professionele en persoonlijke handelingsperspectieven

11.    Anders denken:  Van wie is de Aarde?

11.1.    Het Antropoceen
11.2.    Vier Sferen:  Woorden, verhalen, beleid, effecten
11.3.    Wetenschap, ethiek en identiteit
11.4.    SDG 16:  Vrede

12.    Jij, de mens

12.1.    De droom:  Intrinsieke duurzaamheidsdoelen (ISG’s)
12.2.    SDG 4:  De Lerende Samenleving
12.3.    RESFIA+D:  De Duurzaam Competente Professional
12.4.    SDG 5:  Zelfverwerkelijking. De Belofte

en

Appendix:  RESFIA+D
Zie ook online

Aantekeningen

Literatuur
Beschikbaar online

Alfabetisch register