U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Others about Roorda                                                                                  < Previous page        Next page >

See also the reviews of Roorda's books:            Basisboek Duurzame Ontwikkeling

                                                                                   Ons huis, Planeet Aarde

                                                                                   Fundamentals of Sustainable Development


Als voorzitter van de vereniging van hogescholen ben ik verheugd met dit boek van Niko Roorda, dat een bijdrage kan leveren aan de vervulling van een belangrijke maatschappelijke behoefte: werken aan duurzame ontwikkeling.

Doekle Terpstra, Voorzitter HBO-raad


Met een ethisch handvest alleen kom je er echter niet. Het gaat om de juiste mix van ethische gedrevenheid en praktische verbeteringen. Met het Basisboek Duurzame Ontwikkeling, toont Niko Roorda dit op een aansprekende manier.

Ruud Lubbers, Premier van Nederland;
VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen


Niko Roorda looked over my chapters critically as an expert and author of the book on the field of sustainable development field. I shall never forget our long hours of chat about our mutual interest, Sustainable Development and Environment.

Ayşegül Çil, in her PhD Thesis, 2020, Free University (VU) of Amsterdam


Niko is a leading expert on sustainable development in educational organizations. I have hired Niko several times to help us with the implementation of sustainable development in various curricula and the culture of our organization. He always has been very helpful also in participating in projects not directly linked to his core business.

Nus Waleson, Director of the Fontys School of Management: & Psychology


Niko is an expert in his field and one of the first to recognise the importance for sustainable education.
I valued Niko as a no nonsense manager clearly demonstrating and developing the processes and values for sustainable education.

Guus Hulsken, Director of SA-Tech BV


Niko is an impassioned professional on sustainable development in higher education. I have worked with Niko on the implementation of sustainable development in the curricula and the culture and management of my organization. He is inspiring and engaging to work with.

Michel Middendorp, project leader Fontys Hogescholen


Mede door de deskundige leiding van Niko Roorda heeft de TGO-methode ons een goed inzicht gegeven in de sterke en kwetsbare kanten van de onderneming. Concrete verbeterpunten zijn inmiddels in gang gezet en werpen hun vruchten af. De methode past goed in onze filosofie van een zelflerende organisatie die gericht is op communicatieve zelfsturing.

Gerard Mooren, klinisch psycholoog – psychotherapeut, directielid Tilburg Mentaal


Ik bewonder Niko om zijn vriendelijke doorzettings-vermogen en om wat hij daarmee bereikt. Het speciale kwaliteitskeurmerk dat hij ontwikkelde noem ik herhaaldelijk, bijvoorbeeld volgende week bij een presentatie die ik geef in Griekenland.

Marlies Leegwater, Sr. beleidsmedewerker, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Proactief. Initiatiefrijk. Analytisch. Meedenkend. Leergierig. Enthousiast.

Rob Huijbers, Business Developer


Wie denkt heel hard te werken, moet zich voor de aardigheid eens meten met Niko Roorda. Het is onvoorstelbaar wat deze schrijver en docent over duurzame ontwikkelingen aan boeken en lesmateriaal produceert, zonder enige concessie te doen aan kwaliteit. Ik heb zelf pas goed ontdekt hoe knap het is om MVO-praktijken om te bouwen in een leermodule, toen ik dat zelf eens mocht proberen. Sindsdien besef ik pas goed hoe knap Niko te werk gaat. Hij is een onvermoeibaar verzamelaar van relevante feiten en beelden, die hij illustratief in brede ontwikkelingen plaatst. En een zeer creatief samenwerker, steeds driftig op zoek naar nieuwe vormen van gezamenlijkheid.

Jan Bom, Hoofdredacteur P+ - People Planet Profit


Roorda is authentiek en bevlogen: werkt inspirerend!!! Geeft degelijk advies met concrete voorbeelden en tips.
Ik heb er zowel voor congres als scriptie veel aan gehad.
Niko is sensitief voor interactie op betrekkingsniveau, anders gesteld: kan goed contact maken en laat de ander op zijn of haar gemak voelen.
Humor!! Goed gebruik van stem / intonatie: kan uitstekend presenteren.
Ik vind het erg prettig werken met Niko en hoop hem vaak te mogen zien en spreken.

Nedim Köse, Teamvoorzitter opleiding Integrale Veiligheid, Breda


Niko Roorda bracht een goede structuur aan in onze brainstormmiddag over een nieuw op te richten collectief. Een middag die zonder hem waarschijnlijk een stuk chaotischer en met minder duidelijke conclusies was verlopen.

Heleen Verhoeven, Ontwerper


Niko is inhoudelijk de meest deskundige persoon binnen de organisatie m.b.t. duurzame ontwikkeling en verduurzaming van hoger onderwijs. Hij bezit het vermogen om mensen te inspireren voor duurzame ontwikkeling en ze te enthousiasmeren voor ‘change management’ via een methodische weg.
Hij heeft oog voor ontwikkelingen op de lange termijn.
Hij is overtuigend als het gaat om het nakomen van afspraken over te leveren producten en/of inspanningen. Dit heeft aanzienlijke invloed gehad op de productiviteit van de groepen.
Niko bezit de vastberadenheid en sterke overtuiging van je missie die nodig is om iets wezenlijks te bereiken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Niko neemt geen genoegen met Greenwashing. Hij toont steeds enthousiasme voor het onderwerp van de duurzaamheidsgroep en enthousiasme over het project en de te behalen prestatieafspraken.
Niko heeft actief mensen betrokken bij publicaties en conferenties. Van zijn connecties hierin is gebruik gemaakt. Zelf heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan een publicatie i.s.m. Niko. Helaas heb ik zelf de conclusie moeten trekken dat ik deze inspanning naast mijn werk niet waar kon maken. Ik vrees dat ik Niko hier enigszins mee gedupeerd heb omdat hij de publicatie alleen af moest maken. Dit pakte hij heel positief op wat ik knap vond.


Niko heeft in korte tijd samen met anderen een netwerk op poten gezet. Het is een proces dat moeilijk te leiden is, waardoor de opstarters constant hun eigen invloed moeten heroverwegen en ook bijv. veel moeten delegeren. Dit viel niet mee omdat het proces zo snel verliep en de ambities zo hoog zijn. Niko heeft dit naar mijn gevoel goed gedaan.
Tijdens de recent georganiseerde Oogstdag van het programma Duurzaam Regionaal Verankerd werd het mij weer duidelijk dat Niko er totaal niet op uit is om zichzelf onmisbaar te maken of iets dergelijks. Hij stipte kort tijdens een discussie zaken aan die de discussie naar een hoger niveau brachten en die van wezenlijk belang waren voor de toekomst van het streven van Avans op het gebied van duurzaamheid. Door jarenlange ervaring op dit gebied kan Niko ons helpen om een aantal valkuilen te ontwijken en het proces te versnellen en te  verdiepen.

Roy van Eert, Docent Academie Pedagogisch Onderwijs (pabo) Breda 


Niko Roorda is uitermate deskundig op het brede terrein van duurzaamheid. Hij is in staat een ieder met steekhoudende argumenten en aansprekende illustraties te overtuigen van de noodzaak tot duurzaam denken en handelen. Een gids en inspiratiebron bij de zoektocht om duurzaamheid binnen de academies te verankeren. Voor mij is hij binnen de hogeschool de (noodzakelijke) bezieling van de door het CvB gewenste beleid.

Hij is de ontwikkelaar van de tools en instrumenten (RESFIA+D, SD Curriculum Scan, etc.) waarmee de academies en opleidingen beter in staat zijn systematisch inhoud en vorm te geven aan duurzaamheid als structureel facet binnen de beroepsontwikkeling van onze studenten, de relatie met het beroepenveld én onze eigen organisatie.
Niko biedt gevraagd en ongevraagd kritisch-constructieve feedback. Hij staat ook zelf open voor kritische feedback en is altijd bereid daar wat mee te doen.

Niko heeft ongelofelijk veel energie en betrokkenheid.
Hij is prettig om mee samen te werken. Ik hoop van harte dat we nog lang kunnen blijven rekenen op de support en expertise van Niko bij de implementatie van duurzaamheid binnen de instelling.

André Walraven, Lid docentennetwerk duurzame ontwikkeling, Academie voor Sociale Studies, Breda



Alles wat in Nederland blijvend gebruikt wordt voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, is door Niko Roorda ontwikkeld.

Antoine Heideveld, Directeur van Het Groene Brein


Niko Roorda is voor mij één van de bepalende “duurzaamheids-gezichten” in het Hoger Onderwijs en ik realiseer me dat “duurzaamheid” dankzij hem een stevige plek in instellingen voor Hoger Onderwijs heeft gekregen.

Het is niet vanzelfsprekend om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Iedereen vindt het weliswaar belangrijk, maar worstelt tegelijkertijd met de vraag hoe dat te incorporeren in onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering.

Roorda's passie en inzet zijn spreekwoordelijk. Hij laat zich niet met een smoes afschepen, zoals iedereen die met hem te maken had zal onderschrijven. Hij is een idealist en neemt geen genoegen met mensen die niet laten zien dat ze zijn idealisme willen omzetten in daden. Die houding maakt het bestuurders niet altijd gemakkelijk, vooral omdat hij weliswaar veel geduld heeft, maar ook weer niet zo verschrikkelijk lang.

De NVAO beschikt over een uitstekend duurzaamheidskenmerk. Dat is prachtig werk van Niko, en als het zaadje van de duurzaamheid eenmaal geplant is, groeit het door. Daar zorgen de nieuwe generaties maatschappelijk betrokken studenten en docenten wel voor.

Ik bedank Niko voor zijn niet-aflatende inzet om het onderwijs – en dus de wereld – wat duurzamer te maken. Hij mag tevreden terugkijken op alles wat hij al gerealiseerd hebt, maar hem kennende hebben we het laatste woord nog niet van hem gehoord.

Karl Dittrich, voorzitter VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten)


Ik bewonder de consistente manier waarop Niko steeds aan duurzame ontwikkeling en de rol van het onderwijs daarbij heeft gewerkt zeer.

Hans van Ginkel, Rector Universiteit Utrecht; Rector United Nations University, Japan


Niko heb ik meegemaakt in de Focusgroep Duurzaam Regionaal Verankeren. Niko is deskundig en laat dit blijken tijdens bijeenkomsten over duurzaamheid. Ook heeft Niko tijdens de plenaire docentenbijeenkomst van de deeltijdacademie een presentatie over duurzaamheid gehouden. Wat kan hij op bevlogen wijze presenteren!
Deskundig en prettig collega. Gewoon een aardig mens, die de wereld vooruit wil helpen.  Niko bruist van idealisme in een omgeving die ook anders kijkt.
Afspraken is hij steeds nagekomen.
Bijblijven in de snel veranderende wereld van duurzaamheid: Ach, bij Niko gaat dit automatisch. Immers, hij is enorm rijk aan de microbe 'duurzaamheid'.
Ik heb de samenwerking met Niko steeds als prettig ervaren. Ik geniet van zijn gedrevenheid en heb respect voor zijn expertise.

Jan van Wijk, Directeur Academie voor Deeltijdstudies, Breda


Dankzij Niko Roorda staat het thema duurzaamheid bij de HKU inmiddels ook op de agenda van het Faculteitsbestuur en van de Lectoren. Middels het platform dat we gedestilleerd hebben uit de dag die hij organiseerde zijn er allerlei lijntjes uitgeworpen, opgepakt, onderzocht en in werking gezet. Zoals het initiatief van Urgenda om elf hogescholen te betrekken bij dit thema en hen een en dezelfde onderzoeksvraag te stellen. Ik dank hem hartelijk!

Jitske Hirs, docent en coordinator duurzaamheid, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht


Sterk denker, sterk analytisch vermogen; kan zijn ideeën inspirerend overbrengen, zowel voor grote groepen als voor kleinere werkgroepen; kan een goed beeld geven van duurzaamheid zowel vanuit het oogpunt van systeemdenken als vanuit het oogpunt van de concrete uitwerkingen, de details, de implementatie; dus – om in zijn eigen woorden te zeggen – Niko kan zeer goed uit- en inzoomen m.b.t. het thema duurzaamheid; en dat aldus goed voor het voetlicht brengen en concreet maken voor verschillende; kan makkelijk duurzaamheid uitwerken op beleidsniveau, in een beleidsvisie en de weg van visie naar implementatie scherp aangeven.

Peter Pennartz, Lecturer international economics and sustainable business/CSR, Academy for International Studies


Niko heeft pionierswerk verricht binnen het hoger onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling. Door zijn vele ervaring op het gebied van onderwijs en duurzame ontwikkeling en de passie daarvoor heeft hij een duidelijk beeld van de plek die duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs in zou moeten nemen.
Zijn enthousiasme weet hij ook goed over te brengen op anderen. Of dit nu directeuren zijn, docenten of studenten, aanhangers van duurzame ontwikkeling of sceptici… Niko weet met zijn bevlogenheid zijn kennis over het onderwerp duurzame ontwikkeling als geen ander over te brengen en zijn visie duidelijk neer te zetten.
Het mooie aan Niko is ook dat hij zich wil blijven ontwikkelen en wil blijven leren, zowel in als buiten zijn eigen vakgebied. En dat alles altijd met volledige toewijding en aandacht. Een inspirator pur sang.

Susan Cornelissen, jr. consultant Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (gecoacht door Niko)


Niko is al jaren de ‘voorvechter’ en de ‘missionaris’ van het duurzaamheidsdenken. Harde werker, enthousiasmerend, meedenkend, zoekt zelf steeds nieuwe uitdagingen.

Jan Reinhard, directeur Avans Academy of Engineering & ICT


Niko is een zeer prettige gespreksleider die cruciale zaken eruit wist te vissen. Een aanrader. Zijn methode Toekomstgericht Ondernemen was uitstekend geschikt om met ons nieuwe netwerk / samenwerkingsverband te kijken naar cruciale thema’s. TGO hielp de discussie op gang en bracht structuur, met uiteindelijk een mooie basis waar we verder mee kunnen.

Andrea van Geenen, Zuiver C tekstproducties en projectcommunicatie


Niko Roorda is initiatiefrijk en coachend. Hij heeft proactief gereageerd op de veranderende omstandigheden waarin deelnemers van de opleiding verzeild raakten. Daarnaast heeft hij deze deelnemers op een coachende manier aangezet om de opleiding tot een goed einde te brengen.
Niko is een prettige collega/docent om mee om te gaan. Zijn kennis over duurzaamheid en alles wat er bij komt kijken is breed en hij is daarom goed inzetbaar als kerndocent om de verbindingen tussen verschillende vakgebieden te kunnen maken.

Kees Michielsen, productmanager, Avans+


Ik heb Niko leren kennen als een gedreven en gepassioneerd persoon, expert in zijn thema en onderlegd in zijn vak!

Pieter Tratsaert, Manager Duurzaamheid, Katholieke Hogeschool Leuven (nu: University College Leuven-Limburg)


Niko Roorda is een uitmuntende gespreksleider die dankzij TGO belangrijke zaken die bij (de medewerker van) een organisatie spelen zowel op filosofisch, strategisch en ook praktisch vlak bespreekbaar maakt waarbij de hele groep betrokken raakt. Hij biedt de organisatie nieuwe inzichten die passen bij hun ontwikkeling.

Pieter-Marijn van der Velden, directeur Het Inventief


Roorda: Analytisch, positief kritisch. Gunt een ander tijd en ruimte voor feedback. Collegiaal, samenwerkingsgezind. Aangename persoonlijkheid, humor. Voor mij een prettig mens om mee samen te werken.

Jack Hendriksen, hogeschooldocent AOMI, Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie


Niko is DE inhoudsdeskundige als het gaat om duurzame ontwikkeling in combinatie met Hoger (beroeps)onderwijs. Er zijn maar weinig mensen die die belezenheid en die kennis hebben om onderwijsorganisaties goed te ondersteunen en in beweging te krijgen. De ervaring als adviseur die hij heeft opgebouwd als adviseur in binnen- en buitenland is heel groot.

Rudi Clause, programmamanager Duurzaamheid, Avans Hogeschool


Niko gaf mijn organisatie een fundament om duurzame ontwikkeling in hoger onderwijs beleidsmatig en operationeel op te nemen. Momenteel zijn we in Vlaanderen de leidende organisatie in hoger onderwijs i.v.m. implementatie voor duurzame ontwikkeling én duurzame ontwikkeling is ingeschreven in onze strategische doelstellingen.
Niko heeft door zijn visie op het belang van educatie i.v.m. duurzame ontwikkeling ook mijn denken en doen in werk en leven beïnvloed.

 

Irene Hermans, programmamanager Katholieke Hogeschool Leuven (nu: University College Leuven-Limburg)


< Previous page        Back to Top       Next page >