U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Interviews in Journals and Newspapers                                                                              < Previous page        Next page >

Read or download the interviews by clicking on their titles.                 Some citations by Roorda during interviews:

If the availability of the interviews on this website violates copyrights or any other rights of persons or organizations, please inform Niko Roorda, and the issue will be solved asap.


June 2014:  Jeugd en Co
Tijdschrift voor professionals in de jeugdzorg, jaargang 8 nr. 3.
Interview: Is duurzaam duurder?


April 2014:  Academy News
Newsletter of the Speakers Academy.
Interview: About Niko Roorda


January 2012:  Cahier du Colloque
Éco-Campus 1, organized by the Conférence des Grandes Écoles (CGE) and the Conférence des présidents d'université (CPU) .
Interview: Quand une étude de cas permet d'aborder le sujet de la responsabilité...


December 2011:  Milieu Magazine
Interview: AISHE


December 2010 - January 2011:  Uw Magazine
Tijdschrift voor Werk, Inkomen, Zorg en Persoonlijke ontwikkeling van De Unie, Jaargang 39 nr. 4, , pag. 56 – 57.
Interview: Hogescholen zijn verder dan universiteiten


November - December 2010: 
P+, People Planet Profit
Jaargang 9 nummer 2, pag. 54-55.
Interview: Spring op rijdende treinen


April 2010:  Didaktief
jaargang 40 nummer 4.
Interview: Leren voor duurzaamheid: zie onder NLT


May 2009:  Fontyscope
Magazine voor medewerkers van Fontys Hogescholen, nr. 66, pag. 14.
Interview: Duurzaamheid: crisis of kans voor Fontys?


March 2009:  Nieuwsbrief Duurzaam Bouwen
Jaargang 12.
Interview: AISHE - Beleidsinstrument voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs


November 2008:  Expertise
Nieuwsbrief voor het Hoger Onderwijs, Jaargang 2 nr. 9, pag. 15.
Interview: Houd vast aan je idea len en leef ernaar!


September 2007:  Platform
Nieuwsmagazine voor docenten en opleidingsmanagement, nummer 6.
Interview: Leren voor duurzame ontwikkeling


28 June 2001:  Impuls
Krant van de Hogeschool Brabant, pag. 7.
Interview: Cirrus wint nationale prijs 'Ei van Columbus'


26 June 2001:  Brabants Nieuwsblad / De Stem
Katern 2, pag. 2.
Interview: Hogeschool wint 'Ei van Columbus'


July 1997:  Praktijkjournaal Duurzaam Bouwen
Jaargang 1 nummer 2.
Interview: M2, HBO-opleiding voor duurzame technologie


July 1996:  Arena
Tijdschrift van de Vereniging van Milieukundigen (VVM), Jaargang 2 nr. 5, pag. 17.
Interview: "Duurzame technologie is het vak van de
toekomst''


13 February 1996:  Brabants Dagblad
Pag. 11.
Interview: Anderhalve ton voor Tilburgse milieu-opleiding


 

 

Academy News, April 2014:
“Een jaar of 8 geleden is ‘duurzaamheid’ salonfähig geworden. Ik herinner me nog goed hoe premier Balkenende voor het eerst over ‘duurzame ontwikkeling’ schreef, in een brief aan de Tweede Kamer, en hoe een groep van tachtig topondernemers pleitte voor meer aandacht voor duurzaamheid in het regeringsbeleid. Sinds die tijd zijn bedrijven serieus met duurzaamheid aan de slag gegaan en dat is mooi."
"Ik hoor nu al 10 jaar mensen zeggen dat duurzaamheid zijn langste tijd heeft gehad, maar het enige wat ik zie is dat het steeds belangrijker is geworden."

Cahier de Colloque, Éco-Campus 1, January 2012:
"Nous sommes partis de l'étude de cas d'une entreprise de production de plastique ayant relâché par erreur des déchets dans un fleuve. Première question posée aux étudiants: 'Combien de grammes ont été relâchés?' (...)
"Enfin, dernière question: 'Quelle version donner à la presse?' Cela débouche alors sur une discussion très intéressante sur les enjeux éthiques et stratégiques d’une communication de crise.
Il n'est pas très difficile d'intégrer ces aspects dans vas cours!"

Uw Magazine, December 2010 - January 2011:
“Duurzame ontwikkeling is ongeveer in 2007 in zwang geraakt. Voor die tijd moest ik op opleidingen nog uitleggen waarom het belangrijk is dat duurzaamheid wordt opgenomen in het curriculum en ín de bedrijfsvoering. Anno 2010 gaat het er niet meer om of opleidingen duurzaamheid wel of niet moeten opnemen in hun beleid, maar hoe ze dat moeten doen.”

P+, November - December 2010:
“Er zijn mensen die denken dat het onderwijs volledig op de schop moet om duurzaamheid geïntegreerd te krijgen. Het is de discussie over revolutie of evolutie. Ik heb altijd het gevoel dat een revolutie niet haalbaar is, en ook niet nodig. In mijn promotieonderzoek toon ik aan dat veranderingen in de onderwijsmethodiek versterkend kunnen werken of een goede basis kunnen vormen voor het verduurzamen van het curriculum.”

Didaktief, April 2010:
"Leren voor duurzame ontwikkeling baseert zich op dezelfde werkelijkheid als geschiedenis, Nederlands en biologie. Een aantal kerndoelen van die vakken kan al lerend voor duurzame ontwikkeling gehaald worden. Dan moeten vakdocenten wel uren inleveren voor zo’n combinatievak.
De aanpak is vergelijkbaar met die van NLT: samenwerkende vakdocenten leveren tijd in die ze terugkrijgen om specifieke
modules voor het nieuwe vak duurzame ontwikkeling te geven."

Expertise, November 2008:
"Mijn passie is zorgen voor een mooiere wereld, voor nu en later. Dat is de basis van waaruit ik anderen wil enthousiasmeren om zich daar ook voor in te zetten. Als er een docent op een hogeschool of professor op een universiteit op een enthousiaste en innovatieve manier met duurzaamheid omgaat, kan die daar honderd of meer studenten in een klap mee bereiken. Zo kunnen ze een sneeuwbaleffect creëren.
Individuele personen zijn niet voldoende om een verandering door te voeren, daarvoor heb je uiteindelijk iedereen nodig. Groepen mensen die zich gaan buigen, niet over het wat, maar over het hoe. Mensen leren om niet alleen naar het nu te kijken, maar ook naar de toekomst, naar langdurige oplossingen."

Impuls, 28 June 2001:
Het ‘Ei van Columbus’, de landelijke prijs voor innovatie en duurzaamheid, dertigduizend gulden en een wisseltrofee, werd vandaag in het Luxortheater in Rotterdam uitgereikt aan Niko Roorda.

“Ik zou het persoonlijk een goed idee vinden om een deel van het bedrag te gebruiken om een prijs in te stellen voor een student die excelleert op het gebied van duurzame ontwikkeling.”

Aldus gebeurde: Avans Hogeschool kende gedurende een aantal jaren jaarlijks de 'Cirrus Prijs' uit aan de beste bijdrage aan duurzaamheid in de vorm van een afstudeerproject. De prijs werd genoemd naar het Cirrus Project dat Roorda bij de hogeschool leidde.

Arena, July 1996:
"De M2-opleiding is complementair ten opzichte van de ‘traditionele’ milieukundige opleidingen. Waar deze zich vooral richten op end-of-pipe technologieën - bijvoorbeeld schoonmaaktechnieken - houdt M2 zich bezig met duurzame technologie, waarbij rekening gehouden wordt met de gehele levensloop van het produkt.
Kenmerkend voor de M2-opleiding is het brede scala aan onderwerpen dat wordt behandeld. Deze gehele breedte heeft de M2-ingenieur nodig om de gevolgen van duurzame produktontwerpen te kunnen inschatten: zowel de ecologische en de economische gevolgen, als de mogelijkheden op de consumentenmarkt.”

< Previous page        Back to Top       Next page >