U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

The Pledge, das Versprechen, de Belofte    < Previous page        Next page >

The Pledge is meant for each and every professional, in whatever kind of discipline they are working; at each level of whatever organization they work, e.g. businesses, government departments, schools / universities, hospitals, NGOs, either as a paid employee, an unpaid volunteer, a self-employed individual professional, etc.

In English, The Pledge is printed in Fundamentals of Sustainable Development and in
              The Seven Competences of the Sustainable Professional.

In German, Das Versprechen is printed in das Studienbuch Grundlagen der
              nachhaltigen Entwicklung.

In Dutch, De Belofte is printed in Basisboek Duurzame Ontwikkeling and in
              De Zeven Competenties van de Duurzame Professional.

The Pledge


I promise that in my work I will consistently consider the consequences of my actions for society and for the environment, both today and in the future. I shall, before making decisions and whilst making them, conscientiously assess issues. I shall not undertake any actions geared towards harming people or the natural environment. I shall use my education, talents and experiences in order to make a contribution to a better world through sustainable development.

I accept that I am personally responsible for my choices and actions, and I promise that I will be held publicly accountable for my work by everyone for whom that work holds consequences. I shall not appeal to the fact that I acted on the instructions of others.

I promise that in my work I will not only make an effort for my own interests and my career, but also for my dreams and my ideals. In this I shall respect the values and the interests of others.

I understand that there will be times in the course of my career when it will be difficult to do what I am now promising to do. I will adhere to this pledge, even in those times.

Das Versprechen


Ich verspreche, dass ich bei meiner Arbeit die Folgen meines Handelns für die Gesellschaft und die Umwelt heute und in Zukunft konsequent berücksichtigen werde. Ich werde, bevor ich Entscheidungen treffe und während ich sie treffe, Fragen gewissenhaft beurteilen. Ich werde keine Handlungen vornehmen, die darauf abzielen, Menschen oder der natürlichen Umwelt zu schaden. Ich werde meine Bildung, meine Talente und meine Erfahrungen nutzen, um durch nachhaltige Entwicklung einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.

Ich akzeptiere, dass ich persönlich für meine Entscheidungen und Handlungen verantwortlich bin, und ich verspreche, dass ich von allen, für die diese Arbeit Konsequenzen hat, öffentlich für meine Arbeit zur Rechenschaft gezogen werde. Ich werde mich nicht auf die Tatsache berufen, dass ich im Auftrag anderer gehandelt habe.

Ich verspreche, dass ich mich in meiner Arbeit nicht nur für meine eigenen Interessen und meine Karriere, sondern auch für meine Träume und meine Ideale einsetzen werde. Dabei werde ich die Werte und Interessen anderer respektieren.

Ich verstehe, dass es im Laufe meiner Karriere Zeiten geben wird, in denen es schwierig sein wird, das zu tun, was ich jetzt zu tun verspreche. Ich werde mich an dieses Versprechen halten, auch in diesen Zeiten.

De Belofte


Ik beloof dat ik bij mijn werk consequent zal nadenken over de gevolgen daarvan voor de samenleving en het milieu, zowel nu als in de toekomst. Ik zal voor en tijdens het nemen van beslissingen gewetensvol afwegingen maken. Ik zal geen werk uitvoeren dat erop gericht is om mensen of de natuur schade te doen. Ik zal mijn opleiding, talenten en ervaring inzetten om bij te dragen aan de totstandkoming van een betere wereld door middel van duurzame ontwikkeling.

Ik accepteer dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn keuzen en daden, en ik beloof dat ik openlijk verantwoording zal afleggen van mijn werk aan iedereen voor wie dat werk gevolgen heeft. Ik zal mij niet beroepen op het feit dat ik heb gehandeld in opdracht van anderen.

Ik beloof dat ik mij in mijn werk niet alleen zal inzetten voor mijn eigen belangen en mijn carrière, maar ook voor mijn dromen en mijn idealen. Ik zal daarbij de waarden en belangen van anderen respecteren.

Ik besef dat er in de loop van mijn carrière momenten zullen zijn waarop het moeilijk zal zijn om wat ik nu beloof vol te houden. Ook dan zal ik mij aan deze belofte houden.

Sources: For the formulation of this Pledge, Roorda has borrowed, inter alia, from the Pugwash Declaration, Student Pugwash USA 1995; INES Appeal to Engineers and Scientists, International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility (INES), 1995; the Hippocratic Oath, KNMG (the Royal Dutch Medical Association) and the VSNU (the Association of Universities in the Netherlands), 2003.

< Previous page        Back to Top       Next page >