U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

FFEA® - Future Focused Entrepreneurship Assessment                         < Previous page        Next page >


This instrument has so far only been written in Dutch, so there is no English section on this page yet.

Wikipedia (Dutch):   https://nl.wikipedia.org/wiki/AISHE#FFEA:_toekomstgericht_ondernemen.  


Het FFEA boek kunt u kosteloos downloaden, zie ook de boekpagina.

Bestaat uw bedrijf nog, over vijf jaar? Over tien, of twintig jaar?

‘Natuurlijk!’ zegt de gemiddelde ondernemer. ‘Wij leveren immers prima producten of diensten!’

Helaas: dat garandeert niets. Want de wereld verandert. In een hoog tempo, nu zelfs sneller dan ooit.

Als u het lastig vindt om uw toekomst te overzien, is hulp onderweg.


Uitgebreidere informatie over FFEA® vindt u hier.


Het FFEA-boek dat tijdens assessments wordt ingezet

 

Uitgestorven en bedreigde bedrijfstakken

Iedereen kan er een paar noemen: uitgestorven of bedreigde beroepen. Klompenmakers, schaapherders, brugwachters, ridders. Maar ook veel korter geleden zijn beroepen en bedrijven in de problemen gekomen. Neem nu Kodak en Fuji, die rond het jaar 2000 meenden dat de chemische fotografie een goede toekomst had. Te laat hadden ze in de gaten dat de digitale fotografie het razendsnel zou gaan winnen. Toen ze daarop wilden overstappen, was de markt al door anderen ingenomen. Het gevolg: massaontslagen in 2004 (ook in Nederland).

Veel beter deed Xerox het, de uitvinder van het kopieerapparaat. Al in de jaren ’90 besefte men dat er ooit een tijd zou komen waarin het kopiëren op papier grotendeels zou plaatsmaken voor het digitaal beheren en verspreiden van documenten. In 1994 veranderde het bedrijf de missie van ‘The Copying Company’ in ‘The Document Company’. Het gaat goed met Xerox.

Wilt u een voorbeeld van vandaag? De missie van de tankstations langs de snelwegen was jarenlang: brandstof verkopen (en natuurlijk ook levensmiddelen e.d.). Toen kwam de elektrische auto, en anderen bouwden oplaadstations langs de snelwegen. De tankstations kwamen laat in beweging. Te laat. Ze eisten bij de rechter een verbod op de nieuwe concurrentie: zij hadden toch een monopolie? Helaas: de rechter sprak uit dat elektriciteit geen brandstof is. Wég monopolie! Over tien jaar: wég tankstations?


Uw bedrijf: klaar voor de toekomst?

Bedrijven en beroepen komen en gaan. En u? Waarom bestaat uw bedrijf eigenlijk, wat is de missie? Waar haalt u uw omzet uit? Wat denkt u: hebben uw klanten over een jaar of tien nog steeds behoefte aan wat u ze nu levert?

Er zijn maar weinig branches waarin geen twijfels bestaan over dat soort vragen. Veel winkels in stadscentra sluiten, omdat klanten via internet kopen. Wat gebeurt er met papieren boeken als iedereen een e-reader heeft, en steeds meer auteurs hun werk zelf publiceren? Waar blijven dan de uitgevers en drukkerijen? Productiebedrijven kunnen in de problemen komen als 3D-printers in alle huishoudens verschijnen. En de bouw: zelfs huizen worden al op die manier geprint. Denk ook aan de overheid: na gemeenten en ministeries worden nu ook provincies samengevoegd, waterschappen worden opgeheven. Zelfs ziekenhuizen gaan failliet, doordat de zorg steeds efficiënter moet worden.

In wat voor branche opereert u? Zijn daar geen nieuwe ontwikkelingen?


Een breed scala aan hulpmiddelen

In een wereld die zo snel verandert, moet je als ondernemer – of het nu in de profit- of de non-profitsector is – allerlei kwaliteiten hebben. Je moet creatief zijn. Sensitief. Innovatief. Duurzaam. Maatschappelijk betrokken en verantwoord. Misschien zelfs visionair.

Er zijn heel wat hulpmiddelen bedacht. ISO 9000 voor de kwaliteitszorg, 14000 voor de milieuzorg en 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor dat laatste is er ook de MVO prestatieladder. GRI voor transparant rapporteren, en ga zo maar door. Er is zoveel, dat je er volkomen in verstrikt kunt raken. Daarom is er nu FFEA®.

 
FFEA: Toekomstgericht Ondernemen


FFEA® brengt lijn in uw ideeën en plannen

De methode FFEA® biedt u een helikopterblik. In plaats van direct naar allerlei deelvragen toe te springen, kijkt u met FFEA® eerst eens naar het geheel. Waar liggen de thema’s die voor u, op dit moment, het meest urgent zijn om uw toekomst veilig te stellen? Zijn dat bijvoorbeeld de financiën? Uw netwerk? De contacten met de samenleving? Het innovatief vermogen van u en uw organisatie? Of heel fundamenteel: de missie?

FFEA® bestaat uit vijf modulen, van Identiteit tot en met Samenleving. Elk daarvan is opgebouwd uit zes thema’s, met o.a. de kernwaarden van de organisatie.


De uitvoering

Een FFEA®-sessie, geleid door een gecertificeerde assessor, duurt een halve tot een hele dag, afhankelijk van hoeveel modules u wilt toepassen. Een groep van bijvoorbeeld tien deelnemers (o.a. management, medewerkers, klanten) bepaalt in consensus een score voor elk van de thema’s: eerst voor de huidige situatie, vervolgens voor een gewenste situatie die in een tot drie jaar bereikt kan worden. FFEA® is dus vooral een beleidsinstrument: uw toekomstgerichte strategie begint met FFEA®.

Dankzij de nadruk op consensus leidt FFEA® steeds tot draagvlak en enthousiasme, zoals in de praktijk keer op keer is bewezen.

Het gaat om een cyclisch proces: na één of enkele jaren herhaalt u FFEA®, en versterkt zo continu uw toekomstbestendigheid.


FFEA®: maatwerk richting de toekomst

Aan de hand van de conclusies van een FFEA®-sessie wordt door u – liefst de volgende dag al – besloten, op welke thema’s in de komende beleidsperiode het accent gelegd dient te worden. Een ervaren FFEA®-consultant helpt u om een concreet beleidsplan op te stellen.

Daarna wordt bepaald, of bepaalde andere methoden daarbij behulpzaam kunnen zijn, zoals ISO 26000 of onze eigen Functieanalyse, of wellicht een opleiding voor een of meer medewerkers. Op deze manier ontstaat een aanpak op maat voor uw bedrijf.


Certificaat Toekomstgericht Ondernemen

Een FFEA® Certificaat is in voorbereiding. Wanneer u tijdens een FFEA®-sessie goed scoort, kunt u een Certificaat ontvangen, variërend van één tot vier sterren. Het Certificaat vormt een belangrijke motivatie en beloning voor uw personeel, en een garantie aan uw toeleveranciers en uw klanten.


 Gebruikers over FFEA®

Een brainstormsessie over toekomstgericht ondernemen: leerzaam, verhelderend, en stemt tot heel veel extra nadenken over je bedrijf & toekomst daarvan!

Angélique van Beers, Luvi Media

De FFEA®-methode heeft ons een goed inzicht gegeven in de sterke en kwetsbare kanten van de onderneming. Concrete verbeterpunten zijn inmiddels in gang gezet en werpen hun vruchten af. De methode past goed in onze filosofie van een zelflerende organisatie die gericht is op communicatieve zelfsturing.

Gerard Mooren, klinisch psycholoog, directielid Tilburg Mentaal, thans behorend tot Mentaal Beter

Niko Roorda is een uitmuntende gespreksleider die dankzij FFEA® belangrijke zaken die bij (de medewerker van) een organisatie spelen zowel op filosofisch, strategisch en ook praktisch vlak bespreekbaar maakt waarbij de hele groep betrokken raakt. Hij biedt de organisatie nieuwe inzichten die passen bij hun ontwikkeling.

Pieter-Marijn van der Velden, directeur Het Inventief

Met de FFEA®-methode hebben wij vandaag op een geleide manier gebrainstormd over een mogelijke samenwerking, waardoor we snel concreet werden. Het is een doelgerichte manier om mensen te betrekken bij het maken van toekomstplannen.

Froekje Panis, Froekje Panis Communicatie

FFEA®: nieuwe focus en inzichten in korte tijd. Boeiend proces.

Bart van Hattem, fotograaf

Niko Roorda bracht een goede structuur aan in onze brainstormmiddag over een nieuw op te richten collectief. Een middag die zonder hem waarschijnlijk een stuk chaotischer en met minder duidelijke conclusies was verlopen.

Heleen Verhoeven, Heleen Verhoeven Ontwerpt


< Previous page        Back to Top       Next page >