Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

In the Rucksack / In de Rugzak

In this workshop, a group of participants maps the 'rucksack' of a concrete product - if possible, including its package - that is produced in a production company (perhaps their own).

In deze workshop brengt een groep deelnemers de 'rugzak' in kaart van een concreet product - indien mogelijk inclusief de verpakking - dat in een productiebedrijf (wellicht het hunne) wordt gefabriceerd.


  

  

English:

The 'rucksack': it is the sum of everything that is needed to produce a product and to deliver it to a customer. A all resources that are used, manufacturing processes and transportation, including oil, natural gas, human labor, the discharge of gasses into the atmosphere and liquids into the rivers and oceans, and many other things are all part of the package. The rucksack is like a map, including geographical locations and arrows.

An example of such a map is shown below as an image, first in Dutch, next in English.

The workshop can be done in a couple of hours. In that case, the result will probably be a rough indication of what the 'rucksack' will presumably look like.

It is also possible to spend more time, e.g. distributed over two or more sessions in the course of several weeks. In that case the participants will have the opportunity to do research between the sessions, for instance in the shape of interviews, or of study of literature or the internet.

Nederlands:

De 'rugzak': dat is het totaal van alle grondstoffen, halffabricaten, processen en transporten die nodig zijn om het product tot stand te brengen en bij de gebruiker. Daarbij behoren ook het energiegebruik, de aan de natuur teruggegeven afvalstoffen, en (hopelijk) ook de recycling. De 'rugzak is dus een soort landkaart met geografische plaatsen en pijlen.

Een voorbeeld van zo'n landkaart is hieronder weergegeven, eerst in het Nederlands en daaronder in het Engels.

De workshop kan worden uitgevoerd in een paar uur tijd. In dat geval zal het resultaat waarschijnlijk een ruwe inschatting zijn van hoe de 'rugzak' er vermoedelijk zo ongeveer uitziet.

Er kan ook meer tijd aan besteed worden, bijvoorbeeld in de vorm van twee of meer sessies verspreid over enkele weken. In dat geval krijgen de deelnemers de gelegenheid om in de tussentijd onderzoek te doen, bijvoorbeeld via interviews, literatuur of internet.


De Rugzak van een blikje cola

Bron: Niko Roorda: Basisboek Duurzame Ontwikkeling


The Rucksack of a Can of Soda

Source: Niko Roorda: Fundamentals of Sustainable Development