U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

FFEA Extensions: example # 2/7                                                                                < Previous page        Next page >

Self-Test Leadership Styles / Leiderschapskwaliteitentest

This extension is applied in assignments for the academic textbooks on sustainability & CSR.

Dutch:

Deze test stelt u in staat om te ontdekken hoe u zichzelf ziet als leider van een team, een afdeling of een organisatie. 
(Gedurende de test wordt steeds de neutrale term 'team' gebruikt.) 

Op deze pagina:

    Werkwijze

    Vier rollen, twaalf stijlen

Werkwijze

De test is bedoeld om inzicht te krijgen in wie u bent en hoe u optreedt als leider van andere mensen.

U kunt de test in uw eentje invullen, en dan is het letterlijk een 'zelftest'.

U kunt er ook voor kiezen om hem in te vullen in overleg met een paar mensen die u zeer goed kennen.
In dat geval is het meer dan een zelftest, want u krijgt dan onmiddellijk feedback.

Welke aanpak u ook kiest: vul de test waarheidsgetrouw in. Maak het nergens mooier dan het is.
Waarom zou u? Wie zou u voor de gek houden, als u de werkelijkheid mooier laat schijnen dan hij is?

De test is zowel geschikt voor formele leidinggevenden (bestuurders, managers, coördinatoren, docenten etc.) als voor informele leiders (mensen naar wie - op grond van hun ervaring, deskundigheid, charisma - door collega's en door formele leidinggevenden min of meer als vanzelf geluisterd wordt.

De test bestaat uit een aantal beweringen. Bij elk gaat u na, in hoeverre die bewering op u van toepassing is.
Achter iedere bewering plaatst u een cijfer, tussen 1 en 5:
5 = klopt helemaal voor mij. 4 = klopt redelijk. 3 = klopt een beetje.
2 = daar herken ik mij nauwelijks in. 1 = dat gaat absoluut niet op voor mij.

Na voltooiing van de test krijgt u de uitslag in de vorm van een 'spinneweb'-grafiek, voorzien van uitleg.
De test duurt ongeveer een kwartier.

 

Vier rollen, twaalf stijlen

De Leiderschaps-kwaliteitentest onderscheidt vier rollen. In de afbeelding hieronder worden ze beschreven.

Bij elk van de vier rollen behoren drie stijlen van leiderschap:

Geweten

 • Verantwoordelijk
 • Betrouwbaar
 • Reflectief

Chef

 • Transactioneel
 • Sturend
 • Initiërend

Coach

 • Delend
 • Begeleidend
 • Transformationeel

Wijze

 • Emotioneel intelligent
 • Wereldwijs
 • Situationeel

Leiders vervullen nooit uitsluitend één rol, en zeker niet slechts één van de twaalf stijlen.

Iedere leider vertoont een combinatie van deze rollen en stijlen. De test laat zien hoe die combinatie er uitziet voor de persoon die getest wordt.

De onderstaande afbeelding geeft elk van de twaalf stijlen weer d.m.v. een korte omschrijving plus vier kernwoorden.

Na voltooiing van de test ontvangt u bovendien een totaalscore en een score voor de testgetrouwheid.

< Previous page        Back to Top       Next page >